Výlet na více dní

Praha, Bratislava, Vídeň, Budapešť

Máte zájem o několikadenní výlet, při kterém stihnete navštívit více míst? 

 

Napište nám do objednávky seznam míst, která byste chtěli navštívit, Váš časový plán a my Vám uděláme cenovou nabídku na míru. Podle Vašeho plánu si zarezervujte hotel ve městě, ve kterém budete přespávat. Váš osobní řidič Vás vždy odveze do hotelu a ráno zase v hotelu vyzvedne a budete moct pokračovat na cestě za dobrodružstvím a objevováním krásy přírody v srdci Evropy.

 

Oblíbené vícedenní výlety: 

Srdce Evropy: Celkem 7 dní.

1. Přílet do Prahy. Šofér Vás vyzvedne na letišti a odveze Vás do hotelu, kde si můžete odpočinout po náročném letu a užít si atmosféru historické Prahy.

2. Šofér Vás ráno po snídani vyzvedne z hotelu a pojede s Vámi do Slovenského hlavního města Bratislavy. Zde se ubytujete v hotelu a řidič Vás sveze na několik míst, které stojí za to vidět. Samozřejmě si můžete vybrat, která místa v tomto městě navštívíte.

3. Osobní řidič Vás ráno vyzvedne po snídani ve Vašem hotelu v Bratislavě, odkud Vás odveze do nedaleké Vídně v sousedním Rakousku. Zde Vás vezme na zajímavá místa podle Vašeho přání a u každého na Vás počká. Večer Vás sveze zpět do Prahy do Vašeho hotelu. 

4. Tento den si můžete užít krásy Prahy a řidič pro Vás tentokrát nepřijede. Pokud ale budete chtít, můžete si zaplatit náš hodinový pronájem řidiče a využít ho jen na tolik hodin, kolik budete potřebovat. Tuto Variantu doporučujeme, pokud si budete chtít prohlédnout Pražskou zoo, Pražský hrad a ještě stihnout výlet na Vyšehrad.

5. Ráno Vás šofér po snídani vyzvedne ve Vašem hotelu v Praze a sveze Vás do Drážďan v sousedním Německu. Zde na Vás počká, až si prohlédnete město a cestou zpět stihnete navštívit národní park České Švýcarsko. Tam na Vás řidič zase počká a večer Vás sveze zase zpět do Prahy. 

6. Ráno Vás šofér vyzvedne po snídani v hotelu a vezme Vás na celodenní výlet do Českého Krumlova. Večer příjezd do Prahy

7. Šofér Vás odveze z Vašeho hotelu na letiště v Praze. 

Rekapitulace:

1. Přílet do Prahy – Vyzvednutí na letišti -> Hotel

2. Praha -> Bratislava (přespání v místním hotelu)

3. Bratislava-> Vídeň -> Praha

4. Praha

5. Praha -> Drážďany -> Národní park České Švýcarsko

6. Praha -> Český Krumlov -> Praha

7. Odlet z prahy – Vyzvednutí v hotelu -> Letiště

 


Read more...


Vánoční trhy v Norimberku

Podle křesťanské tradice je advent začátkem liturgického roku a to období čtyř neděl před vánočními svátky. Během tohoto období dnes probíhají přípravy na Vánoce, peče se vánoční cukroví, nakupují se dárky nebo si lidé navozují vánoční atmosféru návštěvami vánočních trhů. Pokud máte české vánoční trhy již „okoukané“, vyrazte našimi pohodlnými auty s příjemnými a zkušenými řidiči k našim blízkým sousedům. Mezi největší a nejnavštěvovanější vánoční trhy patří trhy v Norimberku, tedy v blízkosti hranic s Českou republikou.

Norimberský „Christkindlesmarkt“ je největším vánočním trhem ve střední Evropě a každoročně ho navštíví okolo 2 milionů návštěvníků. Tyto trhy se pořádají na náměstí Hauptmarkt (v blízkosti kostelů Panny Marie a sv. Sebalda) v historickém jádru města. Tyto trhy patří mezi trhy s dlouhou tradicí, podobně jako ty Drážďanské, konkrétně tyto trhy v Norimberku se pořádají již od 17. století. Trhy svou popularitu získali díky nabídce místních specialit, mezi které patří norimberské perníčky a biskupské chlebíčky nebo norimberské klobásky. Trhy jsou provoněné také tradičním svařákem nebo zdejší specialitou, ohřátým vaječným punčem se šlehačkou. Všechny tyto dobroty a řadu vánočních ozdob, často rukodělných, naleznete v zhruba 200 stáncích. V okolí trhů se můžete projet historickým poštovním vozem taženým koňmi a děti si nepochybně užijí spoustu zábavy díky dvoupatrovému historickému kolotoči, který se nachází na Hans Sachs Platz, v blízkosti Hauptmarktu.

Chcete si užít norimberské vánoční trhy se vším všudy, tedy vychutnat si i svařák nebo tradiční punč a nebát se pak sednout za volant? Chcete si bez starostí užívat vánoční atmosféry na jednom z nejkrásnějších a nejstarších vánočních trzích ve střední Evropě? Rezervujte si jedno z našich aut i s řidičem a vyrazte na norimberské vánoční trhy.


Read more...


Hallstatt

Hory, jezero, solný důl a středověké městečko je kombinace, která láká různorodé typy turistů – od nadšenců horské turistiky, přes milovníky historie a archeologie až po milovníky vodních sportů. Pohoří Dachstein, starobylé městečko Hallstatt a Solná komora jsou zařazena pod světové kulturní dědictví UNESCO, což je pochopitelně také magnetem pro řadu turistů.

Hallstatt, malé starobylé městečko je jedním z nejnavštěvovanějších rakouských městeček. Toto město láká turisty z celého světa a to z řady důvodů. Řada návštěvníků spojuje prohlídku středověkého města s návštěvou nedalekého nejstaršího solného dolu na světě. Na místě si lze objednat komentovanou prohlídku jak samotného Hallstattu, tak nedalekého Solného dolu v němčině, angličtině a v dalších jazycích. Ať se rozhodnete absolvovat prohlídku městečka samostatně nebo s průvodcem, tak určitě nesmíte vynechat návštěvu zdejší kostnice z 16. století. V té době na místním hřbitově již nebylo místo pro další nebožtíky, došlo tedy k vyzvednutí několika set lebek a kostí. Ostatky byly vyběleny a lebky byly pokresleny květinovými motivy a popsány daty narození a úmrtí, následovalo uložení do místní kostnice. V blízkosti kostnice naleznete gotický katolický kostel Nanebevzetí Panny Marie, v kterém nechybí oltář se svatou Barborou, patronkou horníků.

Patříte-li mezi milovníky archeologie, můžete navštívit místní rozsáhlá archeologická naleziště. Již v roce 1846 zde proběhl jeden z prvních významných výzkumů. V této době bylo nedaleko od solného dolu nalezeno veliké pohřebiště, kde bylo odkryto více jak 1500 hrobů s bohatou pohřební výbavou. K archeologickému nalezišti se pohodlně dostanete lanovkou z Hallstattu. Navštívit můžete i městské muzeum, které v roce 1898 otevřel císař František Josef I.. V tomto muzeu naleznete řadu místních archeologických nálezů.

Světový unikát představuje místní solný důl, kde místní začali těžit sůl již před 7 000 lety (a kde se sůl těží dodnes). Prohlídku dolu lze absolvovat od začátku dubna do konce listopadu. Stejně jako k archeologickému nalezišti, tak se k dolu dostanete za pomoci lanovky, pokud se chcete projít, cesta vám bude trvat zhruba hodinu. Pokud se po prohlídce dolu budete chtít pokochat místní přírodou, nezapomeňte navštívit vyhlášenou vyhlídkovou plošinu Skywalk ve výšce 360 metrů nad jezerem.

Toužíte vedle kulturních zážitků i po přírodě? Tak nezapomeňte vyrazit na túru na horský masiv Dachstein, které leží na hranici Horního Rakouska, Štýrska a Salzburska. Nejvyšší vrcholy naleznete na okraji tohoto masivu a díky zvlněné náhorní plošině vás čeká i řada krasových jevů. Odpočinout si pak můžete u Hallstattského jezera, kde se vedle plavání můžete i potápět.

Vzdálenost mezi Prahou a Hallstattem činí 370 km. Pokud tuto cestu nechcete absolvovat za volantem vy samy, tak využijte naší služby DriveCzech, kdy Vás pohodlným autem odveze profesionální řidič až do Hallstattu, kde můžete strávit zajímavý víkend s rodinou či přáteli, ale také romantickou dovolenou se svým protějškem.


Read more...


Hallstatt

Mountains, lake, salt mine and medieval town is a combination that attracts diverse types of tourists - from mountain hiking enthusiasts through history enthusiasts and archeology lovers to water sports lovers. The Dachstein Mountains, the ancient town and the Salzkammergut are classified as a UNESCO World Heritage, which is also a magnet for many tourists.

Hallstatt, a small ancient town, is one of the most visited Austrian towns. This city attracts tourists from all over the world for a number of reasons. Many visitors combine a tour of the medieval town with a visit to the world's oldest salt mine. Guided tours of both Hallstatt and the nearby Salt Mine in German, English and other languages ​​can be booked on the spot. Whether you decide to take a tour of the town alone or with a guide, you must not miss a visit to the 16th century ossuary. At that time there was no room for more dead in the local cemetery, so several hundred skulls and bones were picked up. The remains were whitened and the skulls were painted with floral motifs and date of birth and death and placed in the local ossuary. Near the ossuary you will find the Gothic Catholic Church of the Assumption of the Virgin Mary, which includes the altar with St. Barbara, the patroness of miners.

If you are an archeology enthusiast, you can visit the local extensive archaeological sites. Already in 1846 there was one of the first significant research. At that time, a large burial ground was found not far from the salt mine, where more than 1,500 graves with rich burial facilities were uncovered. The archaeological site can be easily reached by cable car from Hallstatt. You can also visit the town museum, which was opened in 1898 by Emperor Franz Joseph I. In this museum you will find many local archaeological finds.

The world's unique salt mine is where the locals started to mine salt 7,000 years ago (and where salt is mined today). You can take a tour of the mine from April 1 until the end of November. Just like the archaeological site, you can reach the mine with a cable car. If you want to walk, the journey will take you about an hour. If you want to enjoy the local nature after exploring the mine, be sure to visit the renowned Skywalk viewing platform at a height of 360 meters above the lake.

Would you like aslo go to the mountains? So don't forget to hike the Dachstein massif, which lies on the border of Upper Austria, Styria and Salzburg. The highest peaks can be found on the edge of this massif, and thanks to the undulating plateau you can expect a number of karst phenomena. You can relax at Hallstatt Lake, where you can dive in addition to swimming.

The distance between Prague and Hallstatt is 370 km. If you do not want to make this journey yourself, take advantage of our DriveCzech service, where a comfortable car will drive you to Hallstatt, where you can spend an interesting weekend with family or friends, but also a romantic holiday with your counterpart.


Read more...